การเพิ่มเมนูย่อย ด้วยตัวเอง

ปกตินั้น ระบบจะเอา หน้า ที่เราสร้าง ไปกำหนดเป็น เมนู โดยอัตโนมัติ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. สร้างหน้าเพจใหม่ โดยไปที่แทปทางซ้ายมือ แล้วเลือกเมนู Pages > [...]

By |2021-06-29T13:04:49+07:00June 29, 2021|Uncategorized|4 Comments
Go to Top