การเพิ่มเมนูย่อย ด้วยตัวเอง

ปกตินั้น ระบบจะเอา หน้า ที่เราสร้าง ไปกำหนดเป็น เมนู โดยอัตโนมัติ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. สร้างหน้าเพจใหม่ โดยไปที่แทปทางซ้ายมือ แล้วเลือกเมนู Pages > [...]