ปกตินั้น ระบบจะเอา หน้า ที่เราสร้าง ไปกำหนดเป็น เมนู โดยอัตโนมัติ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. สร้างหน้าเพจใหม่

โดยไปที่แทปทางซ้ายมือ แล้วเลือกเมนู Pages > Add New